Giin inde’niiwezh memwech nitamdewe’igan bangan dash zhooshkozi apane Niin minoshin dash nibaa maajiigi makadewizi abaagamide biiwaabikokaan nitammadoondiswan biinjina biiwaabikokaan dooskaabi inaabamdengway Giin bedowe nanda weminniin, noonaawaso Nii zaagiziin nimaamaay Momye Niingizhzo nimaamaay ininan anami’aa wiisagigonewe, minwamanji’o wayiiba waawindamaw giiwashkweyaabandam, bedose, …

My Mother Mommy: Nimaamaay Momye Read more »